[Nospam-PL.NET] [Nospam-PL.NET]


Twój IP:
34.204.168.209

Poniedziałek, 25 V 2020

wersja do druku [print]

Mój adres e-mail


nospam@ nospam-pl net
(usuń z adresu spacje - remove the spaces - enlevez les espaces)[pl]Uwaga: podany wyżej adres służy wyłącznie do korespondencji prywatnej, w szczególności nie życzę sobie otrzymywać na niego reklam, ofert oraz innych przesyłek masowych. Wysyłając na mój adres tego rodzaju przesyłki zgadzasz się na umieszczenie twoich adresów na wszystkich możliwych czarnych listach oraz blokowanie ich zawsze i wszędzie. Wysyłając na ten adres spam automatycznie zgadzasz się na jego ewentualną publikację. Dokładniej »[nospam-pl.net]

[en]Warning: above address is made available only for private communications and I don`t want to receive any advertisements, offers and other bulk mailings. Sending such things to the above address you authorize me to place your addresses on any available blacklists and blocking them everywhere and every time. Sending bulk mail to the above address you authorize me to make your message publicly available. More about it » (www.euro.cauce.org)

[fr]Attention: l'adresse au-dessus est est fait disponible seulement pour des communications privées et je ne veux pas recevoir n'importe quelle publicité, offres et d'autres courriers électroniques non sollicités. Envoyant de telles choses à la susdite adresse vous m'autorisez à placer vos adresses sur toutes les listes noires disponibles et les bloquer partout et chaque fois. Envoyant des envois en nombre à la susdite adresse vous m'autorisez aussi à faire votre courriers publiquement disponible. Plus à ce sujet » (www.euro.cauce.org)

                                                                                                                                 

Data ostatniej modyfikacji: 07 I 2005

wersja do druku [print]

--REKLAMA-- --REKLAMA--

 

-

Przysięga głazu rzecznego

"W żadnych okolicznościach i pod żadnym pozorem nie kupię niczego, co zostało mi zaoferowane w formie niezamawianej przesyłki elektronicznej. Nigdy też nie będę forwardował do dużej liczby odbiorców listów łańcuszkowych, petycji, masowych przesyłek czy ostrzeżeń o wirusach. Niech powstrzymanie się od tego będzie moim wkładem dla przetrwania społeczności internetowej."

The Boulder Pledge

"Under no circumstances will I ever purchase anything offered to me as the result of an unsolicited e-mail message. Nor will I forward chain letters, petitions, mass mailings, or virus warnings to large numbers of others. This is my contribution to the survival of the online community."

Roger Ebert, 1996

-
 
[Lynx Friendly] [Valid CSS!] [Valid HTML 4.0!] [W3C-WAI WCAG 1.0 Level A] [Vim The Editor]
 
X X

Copyright by Łukasz Kozicki © 2002-2003
witryna hostowana przez home.pl
Privacy Policy