nospam-pl.net

powrót


[Foto]

Łukasz Kozicki - absolwent paryskiej ESTP, a następnie wydziałów Budownictwa oraz Zarządzania i Marketingu Politechniki Gdańskiej. W latach 2000-2002 dyrektor techniczny ISA Colisa. Autor serwisu Nospam-PL.NET. Zawodowo pracuje jako konstruktor.

O tej witrynie

Witam na mojej małej, prywatnej stronie poświęconej zwalczaniu spamu, zwanego też junk-mail, bulk-mail, UCE, UBE - czyli wszelkich rodzajów niezamawianych przesyłek elektronicznych. Mam nadzieję, że znajdziesz tu to, czego potrzebujesz. Chętnie też wysłucham wszelkich uwag do zawartości - zwłaszcza uwag krytycznych.


Wstęp i podziękowania

Witryna Nospam-PL.NET nie musi być piękna, ale ma być użyteczna. Jeśli więc masz jakiekolwiek trudności w korzystaniu z niej, choćby dlatego że używasz jakiejś mało znanej przeglądarki - daj mi znać[nospam-pl.net], a postaram się coś zaradzić.

Cała witryna została rozbudowana nieco ponad moje pierwotne plany, między innymi dzięki publikacjom kilku osób, które zgodziły się zamieścić tu materiały swojego autorstwa. Są to między innymi: Antonina Liedtke, Robert Drózd, Grendel, Dariusz Jackowski, Paweł Kierski, Dariusz Sznajder, a także liczne osoby, które wprowadzając poprawki i korekty przyczyniły się do podniesienia jakości prezentowanych materiałów. Wszystkim tym osobom serdecznie dziękuję za współtworzenie witryny.

Łukasz Kozicki

Warunki użytkowania tej witryny

Zapewniam, że dołożyłem starań, aby prezentowane materiały były możliwie dokładne i poprawne, zasięgałem też opinii osób, które uważałem za kompetentne w poszczególnych omawianych dziedzinach: programistów, administratorów serwerów internetowych, prawników czy osoby zajmujące się zawodowo marketingiem. Sam jednak nie jestem prawnikiem, programistą czy administratorem, nie zajmuję się też obecnie marketingiem w Internecie. Wszystkie prezentowane tu materiały należy traktować jedynie jako opinie ich autorów. Opinie te mogą też, lecz nie muszą być zgodne ze zdaniem moim, jako opiekuna tej witryny, odpowiedzialnego też za całość prezentowanych materiałów. Trzeba ponadto pamiętać, że treść witryny jest stale poprawiana i uzupełniana, może zatem, nawet w istotnych kwestiach, bez uprzedzenia ulec zmianie.

Dlatego zanim zastosujesz którąkolwiek poradę z tej witryny, musisz wiedzieć, że wskazówki zawarte w dokumentach tu zamieszczonych nie muszą być dokładne ani wyczerpywać całości zagadnień których dotyczą. Pamiętaj, że zmieniają się i wciąż rozwijane są programy o których się tu wspomina, zmieniają się też przepisy prawne i praktyka postępowania w określonych sytuacjach. Ponadto każda rzeczywista sytuacja jest odmienna, a wiele zagadnień tu omawianych nie może zostać podpartych wystarczającym materiałem dowodowym w postaci np. orzeczeń sądowych. Dlatego za każdym razem z namysłem podchodź do prezentowanych tu opinii, a w razie potrzeby zasięgnij rady specjalistów. W żadnym wypadku nie będę przyjmował na siebie odpowiedzialności za skutki stosowania porad zamieszczonych w tej witrynie.


About this site - a brief info in English[en]

This site is dedicated to propagate news and information about spam and spam-fighting techniques among Polish readers. It contains mostly translations of spam related texts and some ideas for fighting with spam, which are related mostly to the part of Internet within Poland. That is why this site is run in Polish only. Anyhow, most of things discussed here are widely available in English. I am sorry if you are disappointed, but I do not foresee any possibility of running here a multilingual site. However if you feel, that I should add here some more explanations for foreigners, please do not hesitate to drop me a line[nospam-pl.net].


Une information brève en français[fr]

Ce site web est dédié pour propager entre les lecteurs polonais des nouvelles et l'information sur spam (les courriers électroniques non sollicités) et les techniques de lutte contre le spam. Il contient surtout des traductions de textes relatés au spam et quelques idées ayant rapport à la partie polonaise d'Internet. Cela est pourquoi ce site est maintenu en polonais seulement. De toute façon, la plupart de choses discutées ici sont largement disponibles en anglais. Je suis désolé si vous êtes déçu, mais je ne prévois aucune possibilité de maintenir ici un site multilingue. Cependant si vous vous sentez, que je devrais ajouter un peu plus d'explications pour les étrangers, veuillez ne pas hésiter à faire moi un coup de lettre[nospam-pl.net].

 
 


Piątek, 29.V.2020

Copyright by Łukasz Kozicki © 2002-2003
witryna hostowana przez home.pl Privacy Policy